Integritetspolicy / GDPR

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/


Typ av personuppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter
När du blir kund hos Primed AB samlar vi in dina kontaktuppgifter:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

Information om dina beställda produkter
Vi sparar även data om vilka av våra produkter du beställer och använder samt på vilket sätt du använder dem.

Supportärenden och kundtjänst
När du kontaktar oss på Primed AB samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Så här samlar vi in personuppgifter
Vi samlar in och behandlar data som...

    ...du uppger själv när du blir kund hos oss.
    ...du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, chatt-konversationer, e-post och telefonsamtal.
    ...skapas när du använder våra tjänster – t ex när du besöker vår hemsida eller loggar in i vår webbshop.
    ...vi hämtar i vissa fall från andra källor – t ex UC AB.
    ...samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra produkter du använder eller vad speciella avtal kräver mellan Primed AB och er som kund.

Det här använder vi personuppgifter till
För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

    Krav för att fullgöra avtalet med dig.
    Krav för att fullgöra en för Primed AB rättslig förpliktelse.
    Behandlingen ligger i både ditt och Primed AB’s intresse.
    Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av tjänster
Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster och produkter du beställt och prenumererar på. Samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering, betalning och leveranser av de produkter Ni beställer från oss.

Kommunikation och support
Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.
Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.

Utveckling av våra produkter och tjänster
Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.

Marknadsföring
För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka produkter du köpt av oss och hur du använder dem.

Säkerhet och förhindrande av missbruk
Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:
    missbruk
    intrångsförsök
    attacker i form av t ex virus, DDOS
    lagbrott
   
Lagstadgade skyldigheter
Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Så här länge sparar vi personuppgifter
Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen. Kontakta vårt dataskyddsombud för detaljer.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter
Partners, underleverantörer för att säkerställa leveranser.

Vi har avtal med samtliga partners och underleverantörer inom EU, och EU standardavtalsklausuler för alla utanför EU. I förekommande fall används EU/US Privacy Shield-certifiering om behandling sker i USA. Avtalen reglerar bland annat vilka personuppgifter som behandlas, varför behandling görs, hur personuppgifter skall skyddas och hur länge de behandlas. Avtalen innehåller också instruktioner från personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde hur personuppgifterna får behandlas.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Vi kan enligt nedanstående syften komma att dela viss data till följande partners och underleverantörer.

Marknadsförings- och analyssyfte
Partner     Personuppgifter som delas och varför
Google     Analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster.
Facebook     Analysdata via tredjepartscookie i marknadsföringssyfte.
Hotjar     Analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster.


I syfte att ta betalt för våra produkter

Partner                  Personuppgifter som delas och varför
SEB                        Data som krävs vid manuella återbetalningar via Bankgiro.
UC AB                     Data som krävs för att kontrollera äktheten i de personuppgifter som anges vid beställning.

Övrigt
Partner                   Personuppgifter som delas och varför
Visma                     Personnummer och kontaktuppgifter delas i marknadsföringssyfte. Enkätresultat delas i produkt- och tjänsteutvecklingssyfte.
Visma Consulting     Personnummer samt namn delas för att möjliggöra identifiering av kunden via BankID.
SG Finans               Data som krävs för att erbjuda leasingavtal.

Myndigheter
På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.

Så här skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Till exempel SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer.

Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Vi har policyer och säkerhetsrutiner för bland annat:
    informationssäkerhet
    incidenthantering
    riskanalys
    mjukvaruppdateringar
    säker konfiguration och hantering av enheter
    kontor
    mjukvaruutveckling
    upplärning och utbildning

Primed AB’s personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

Du bestämmer över dina personuppgifter
Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

Dina och dina användares personuppgifter när Loopia agerar personuppgiftsbiträde

I de fall Primed AB är personuppgiftsansvarig och vårt webbhotell Loopia agerar personuppgiftsbiträde så regleras Loopias behandling av våra kunders personuppgifter i deras avtalsbilaga Personuppgiftsbiträdesavtal. Till exempel när driften av vår webbshop som ligger hos Loopia där våra kunders beställningar lagras och behandlas på deras servrar, de epostkonton vi har hos Loopia eller den data som finns i deras databastjänster.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund
När du säger upp ditt konto tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling. Vi meddelar även de eventuella partners och underleverantörer som behandlat din data att den ska raderas hos dem.
Det som bland annat tas bort är dina...
 
    ...eventuella e-postadresser med tillhörande e-postmeddelanden.
    ...personuppgifter i vår databas tillhörande vår e-handel.
    ...säkerhetskopior av ovanstående tas bort enligt vårt schema för säkerhetskopior.

Bland det som inte tas bort finns bland annat:
    Data som krävs enligt bokföringslagen.

Kontakta oss

Primed AB, Svartalundvägen 1, 302 35 Halmstad
Tel. 035-17 82 85 | E-post: info@primed.se

Logga in

Skapa ett konto