Spine 3D

Skanningssystem för hållningsanalys

Från scanner till utskrift på mindre än en minut! Spine 3D är ett innovativt icke-invasivt tredimensionellt optoelektroniskt detektionssystem av rygg och ryggrad som möjliggör en noggrann bedömning av vertebrala patologier och posturala förändringar. Det är också en oumbärlig enhet för uppföljning under alla faser av patientbehandlingen, vilket helt eliminerar behovet av konstanta kontrollröntgenbilder.

Produkt Spine3D Software Demo [YouTube]

Icke-invasiv skanning

Möjliggör 3D förvärvning av patientens axlar, rygg och bäcken tack vare en markörfri, strålningsfri och icke-invasiv skanningsmetod.

Snabba och enkla prov

Förvärvning med RGB- och infraröda kameror (ToF-kameror) påverkas inte av störningar från omgivande ljus. Automatisk identifiering av referenspunkterna med möjlighet till egen justering.

Automatiska rapporter

Kliniska parametrar med fullständig information samt automatiska rapporter för att diagnostisera spinal patologier och posturala problem.

Sektioner, skärplan, frontala, sagittala och tvärgående axlar. Möjlighet att importera och lägga över en RX-undersökning på 3D-inhämtningen. Det är också en oumbärlig enhet för uppföljning under alla faser av patientbehandlingen, vilket helt eliminerar behovet av konstanta kontrollröntgenbilder.

Få ut det mesta av Spine 3D patentskyddad programvara, enkelt och intuitivt

Spine3D-systemet är en fristående ”ready-to-use” enhet som inte kräver installationsförutsättningar. Mjukvaran, designad för att erbjuda professionella en ny och extraordinär diagnostik upplevelse med berikade visualiseringar, avancerad intelligens, förenklat arbetsflöde och patientcentrerad assistans. Allt detta gör Spine 3D till en grundläggande resurs för verksamhet inom hållning, rehabilitering och behandling av ryggradsproblem.

Datainsamling och analys

Analysen utförs genom att patienten placerar sig på den markerade plattformen, 110 cm från kameran. Scanningen tar fem sekunder och patienten behöver samtidigt stå i en naturlig position med armarna avslappnade vid sidan av kroppen. Ryggraden behöver vara bar och rumpan synlig för att scanningen ska utföras korrekt.

Spine3D analysparametrar

  • Ryggradens längd
  • Lutning och obalans längs koronala
  • Sagittala och tvärgående plan
  • Spinal deviation och rotation
  • Cervikal- och ländryggslinjer
  • Vinkel och djup av lordos och kyfos
  • Lutning och höjdskillnad på axlar och bäcken

Insikt betalar sig!

Nybesök
10 / vecka à 700 kr
Månad
28 000 kr
Återbesök efter 5 behandlingar
2 / vecka à 700 kr
5 600 kr
Leasingavgift* -4 500 kr
Inkomst 29 100 kr
Räkneexempel
*60 mån 10% restvärde
Begär en kostnadsfri offert