MOTOmed

En gemensam drivkraft

Den innovativa designen med ny haptik kännetecknar MOTOmed Next Generation. Optimerade proportioner, den exklusiva höjdinställningen, ett tidsenligt hygienkoncept samt en övertygande användbarhet leder till en uppgradering av modellerna. Därmed erbjuder MOTOmed en ny upplevelse av en säker rörelse.

Välj och konfigurera modell Träningsvideo

Passiv

Funktionen MOTOmed servotrampning tillåter en övergång från passiv till aktiv träning. Funktionen möjliggör en aktiv rörelse även vid låga muskelkrafter. Utan alltför krävande ansträngningar kan restmuskelatur återupptäckas och byggas upp.

Assisterande

Den motordrivna rörelsen utan egen muskelkraft lämpar sig speciellt för att reglera muskeltonus, mjuka upp muskulaturen, reducera spasticitet, bibehålla ledernas rörlighet, förbättra blodflödet och mobilisering. Användaren bestämmer själv den passiva rörelsens hastighet.

Aktiv

MOTOmed-träningen med finjusterbar belastning stärker ben- och mag-/bål samt arm- och överkroppsmuskulaturen och stärker hjärtats kärlsystem. Styrka, kondition och koordination kan tydligt förbättras.

Terapiprogram

Terapiprogram är uppbyggda av diplomerade idrottsforskare enligt terapeutiska aspekter. Beroende på sjukdomsbild, terapiplan och tålighet kan användaren sätta individuella träningsmål. Vid sidan av terapiprogram med ett fördefinierat förlopp som uppmjukning, kondition, styrka, Parkinson, stroke och multipel skleros kan användaren sammanställa och spara ett eget terapiförlopp.

  • Uppmjukningsprogrammet är en ren passiv träning vid vilken användarens ben- och/eller arm-/överkropp förflyttas motordrivet och därmed mjukas upp. Hos användare med kramper eller spasmer kan uppmjukningsprogrammet sänka muskeltonus.

  • Uthållighetsträningen ger en effektiv hjärt-kärlträning vid vilken under en längre tid en kontinuerlig, låg träningsstimulans sker. Uthållighetsträning tjänar till uppbyggnaden och upprätthållandet av grundfysiken samt det allmänna hälsotillståndet.

  • Styrketräningen är en kombination av kondition- och styrke- träning. Jämfört med ren uthållighetsträning ökas träningsstimulansen och träningstiden förkortas. Målet med denna terapienhet är att främja muskeluppbyggnad.

  • Vid sidan av terapiprogram med ett fördefinierat förlopp som uppmjukning, kondition, styrka, Parkinson, stroke och multipel skleros kan användaren sammanställa och spara ett eget terapiförlopp.

  • I det aktiva träningsläget visar en grafisk visning användarna om de skapar mer kraft med vänster eller högre kroppssida eller om du använder båda kroppssidor lika mycket. Framför allt användare med halvsidesproblem (t.ex. efter en stroke eller vid bristande koordination).

Närbild på MOTOmed skärm
Rörlig MOTOmed

Säkerhetskoncept & Träningsfeedback

De intelligenta MOTOmed-modellerna ger feedback: i realtid under och efter träningen. Användaren får reda på uppnådd längd, sträcka, symmetri, total omsättning, tonus, genomsnittlig och maximal aktiv effekt samt träningsdelen av aktiv och passiv effekt. För att informera sig väljer användaren mellan en totalöversikt eller en större visning av enstaka delar.

  • De intelligenta MOTOmed-modellerna ger feedback: i realtid under och efter träningen. Användaren får reda på uppnådd längd, sträcka, symmetri, total omsättning, tonus, genomsnittlig och maximal aktiv effekt samt träningsdelen av aktiv och passiv effekt. För att informera sig väljer användaren mellan en totalöversikt eller en större visning av enstaka delar.

  • Om det under träningen uppstår spasticitet, kramp eller en rörelseblockade (freezing) stoppar denna funktion varsamt pedalrörelsen. På grund av sin känsliga sensor anpassar sig rörelseskyddet optimalt till varje tonusförändring.

  • Den automatiska rotationsriktningsväxlingen kan lossa kramperna som upptäckts av spasmkontrollen. Ben och/eller armar avlastas och efter en vilofas växlas rotationsriktningen långsamt åter. Denna procedur upprepas tills spasticiteten har avtagits. Funktionen är baserad på den terapeutiska principen av antagonistisk hämning, där böjningsspasmer lossas genom sträckning och sträckningsspasmer genom böjning.